Profil

Leder Godrun Gaarder (GG) er opprinnelig fra Tyskland, omfattende praktisk og teoretisk erfaring av samfunnsutvikling i etter krigens Tyskland både, fra Øst (DDR) og Vestrepublikken Forbundsrepublikken Tyskland. Bor i Norge med familie siden 70årene. Studier i økonomi fra Tyskland og samfunnsvitenskap (statsvitenskap, samt stats-og forvaltningsrett ved UiO, inklusive historie språk og kultur.)
Bred kunnskap og erfaringer gjennom journalistisk og korrespondent arbeid – både for tyske og norske medier (i Norge blant annet flere år medarbeider i NRK, Undervisningsradioen – produksjon av tyskspråklige aktualitetsprogrammer for ungdomsskoler og videregående skoler). I Tyskland korrespondent for Norddeutscher Rundfunk (NDR), flere avisredaksjoner og magasiner, samt medarbeider i flere år for tysk TV ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), redaksjonen for Nordeuropa i Kiel.
Dessuten flerårig forskning og analytisk arbeid ved norsk institutt for europeiske studier (Europaprogrammet) . Her også redaktøransvar for et europapolitisk magasin (Fokus Europa), plus for organisering av internasjonale faglige konferanser om europeisk utvikling. Tidsansatt forleser på UiO om kulturelle spørsmål for studenter på tysk (ved tidligere Germanistisk Institutt, senere ILOS).Forelesninger om forskjellige aktuelle emner på tysk og norsk på bl.a. ved Institutt for Statsvitenskap (UiO). Utgivelse av forskjellige fagbøker.
Bikulturelle og tospråklige tilnærminger i forhold til samfunnsutvikling I Tyskland, Norge og Europa har vært sentralt i hele yrkeslivet og ved kontinuerlig forskningsarbeid. Fokus i arbeidet til g-g-consulting ligger i både etterkrigstiden og i nåtiden. I dag spesielt på de meget omfattende og raske omveltningene i både Tyskland (innenriks- og utenrikspolitisk) samt i Europa og i den globale verden. Norge er berørt av de store forandringene, selv som ikke medlem i EU. På tysk snakker man i 2017 om ”Zeitenwende”.
I de senere år har Godrun Gaarder (GG) spesielt konsentrert seg om behovet for den nære sammenhengen mellom språk- og kulturforståelsen i forskjellige land. Her særdeles om nordmennenes kunnskap av tysk språk, nuansene, og i særdeleshet nødvendigheten av egen og andres kulturforståelse ut fra helt andre betingelser/forutsetninger. Dette betyr at samfunnene i de tyskspråklige land preges av en ganske så anderledes historisk og tradisjonell betinget tenking og væremåte enn det som er vanlig for nordmenn, (her med hensyn til de spesielle nasjonale utviklingstrekk). Denne bevisstheten om grunnleggende forskjeller mellom for eksempel Norge og Tyskland kan være viktig + avgjørende i enhver kommunikasjon med ønske om en god måloppnåelse.
Diplomatene i det norske Utenriks- departementet (UD) er et godt eksempel på at samtaler og forhandlingens resultat ofte er meget avhengige av de rette ord som settes inn, samt av den gjensidige forståelsen og respekt av til dels helt annen historisk betinget utgangspunkt i tenking. GG har samlet praktisk og meget spennende og verdifull erfaring gjennom kursing på høyt nivå for diplomater i UD i over 10 år. Dette på tysk. Bevisstheten om og språk- og kulturforståelse trenger alle som agerer ute i andre land. Tysk trengs selvsagt mest i tyskspråklige land som Tyskland, Sveits og Østerrike blant flere. Europa er vårt nærområde. Derfor trenger vi her i Nord nå først og fremst mer kunnskap om hverandre. Dette kan GG formidle målrettet. Tiden har alltid krevd dette, men i dag er dette med presis og god kommunikasjonsevne spesielt viktig.
GG har dessuten oppnådd mange interessante erfaringer gjennom guiding i Oslo (GG er eksaminert Oslo-guide). Tyske turister er hovedmålgruppen.

Her kommer det inn mange spesialoppdrag for grupper på besøk i Oslo med interesse for blant annet Holmenkollen med Skimuseet, Vigelandparken, Vikingskipene og andre. Besøkende er ofte interessert i flere spørsmål angående norsk samfunnsutvikling, historisk og i nåtiden, politikk og økonomi og annet (incentivreiser) osv.